Škola programiranja u trajanju od 14 tjedana (svaki tjedan jedno predavanje). Početak predavanja: Ožujak 2024. Upisi su u tijeku putem web stranice, kliknite na termini i upis i otvoriti će vam se termini kad će se tečaj održavati.

Tečaj za učenike koji su položili tečaj "Hakiranje i razvoj web-stranica" iz 1. stupnja.

  • 14 predavanja (jednom tjedno)

  • 2 x 45 min (svako predavanje)

  • Maksimalan broj učenika (10)


pet rata po 60,00 €


Imate li pitanja?

Uvod

U ovom tečaju, učenici uče o vještinama hakiranja (programima za praćenje pritisnutih tipki, napadima, dohvatu lozinki) kako bi ih znali izbjeći. Također uče o vještinama izrade modernih stranica i interaktivnih elemenata izrade (HTML, CSS, JavaScript). Prikazuju se i sustavi upravljanja sadržajem CMS. Učenik izrađuje i objavljuje vlastitu web-stranicu. Naši internetski tečajevi NISU internetski seminari niti kratki tečajevi na Youtubeu! Tijekom naših predavanja putem Interneta, svaki će učenik moći vidjeti zaslon nastavnika, čuti o čemu nastavnik govori, a nastavnik će imati uvid u ono što učenik radi i o čemu govori (vidjet će zaslon svakog učenika). Svaki će učenik moći usmeno postaviti pitanje, a nastavnik će odgovoriti na svako pitanje i točno ukazati na konkretnu pogrešku i način na koji se ona može ispraviti.

Program tečaja

Ponavljanje gradiva iz prvog stupnja.
Cilj je predavanja izraditi profesionalnu web-stranicu pomoću Joomla sustava upravljanja sadržajem!
Nastavak na prethodna predavanja. Prikazivanje i objašnjenje kako zaštititi web-stranicu od napada hakera.
Cilj je predavanja pokazati kako postaviti hosting, domenu i DNS kako bi se web-stranica objavila na Internetu.
Cilj je predavanja objasniti što su takozvani kolačići i pokazati kako ih ukrasti.
Tijekom predavanja razgovarat ćemo o instalaciji DVWA i injekciji naredbe.
Tijekom predavanja razgovarat ćemo o takozvanom XSS-u.
Tijekom predavanja razgovarat ćemo o takozvanoj SQL injekciji.
Tijekom predavanja razgovarat ćemo o CSRF-u i Učitavaču datoteka.
Cilj je predavanja pokazati kako zaštititi lozinke koje kreiramo. Uz to ćemo pokazati kako se izvode Dictionary napadi pomoću rainbow tablica.
Cilj je predavanja objasniti što je DNS Spoofing i pokazati kako se od njega obraniti.
Cilj je predavanja naučiti metodu hakerskog napada DNS Spoofing.
Tijekom predavanja razgovarat ćemo o tehničkim aspektima skrivanja aplikacija u drugim aplikacijama, kako to uopće funkcionira i kako se piše takav softver. Tijekom lekcije napisat ćemo aplikaciju koja će biti skrivena npr. u popularnom PDF čitaču.
Cilj je ovog predavanja objasniti svrhu prikrivanja koda i način primjene.

Programirajte svoju budućnost već danas!

Upišite se na tečaj

Naši partneri