Politika privatnosti

 

Ova Politika privatnosti je dokument povezan s Uvjetima korištenja usluge web-stranice Coding Giants Hrvatska, dostupnim na poveznici (pod „Uvjeti korištenja usluge“): https://www.codinggiants.hr/index.php/politika-privatnosti.

 

Značenje pojmova korištenih u ovom dokumentu navedeno je u Uvjetima korištenja usluge. Odredbe Uvjeta korištenja usluge primjenjuju se u skladu s njima.

 

Ova Politika privatnosti informativne je naravi, sukladno obvezi informiranja koju je za Voditelja obrade podataka propisala Uredba (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EC (Opća uredba o zaštiti podataka) (u daljnjem tekstu: GDPR).  1. VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA

 

Voditelj obrade osobnih podataka je Pružatelj usluga, odnosno društvo Something Digital d.o.o., Gračanska cesta 127c, 10000 Zagreb, HR; OIB: 50480964887; Upis u registar TS Zagreb, MBS: 081340425; Osnivački kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti.

 

Podaci za kontakt Voditelja obrade osobnih podataka:

 

Branka Bebić

Something Digital d.o.o.

Gračanska cesta 127c

10 000 Zagreb

 

e-mail: [email protected]

 

  1. METODA OBRADE PODATAKA

 

2.1. U nastavku je prikazan opseg, svrha i pravna osnova obrade osobnih podataka:

 

Svrha obrade

 

Opseg podataka

 

Pravna osnova za obradu

 

Razdoblje obrade podataka

omogućavanje Prijave

 

u vezi s Korisnikom: ime, e-mail adresa, broj telefona; 

u vezi s Polaznikom: ime, dob, poštanski broj

 

Članak 6. stavak 1. točka (b) GDPR-a – ovlaštenje za obradu podataka potrebnih za poduzimanje radnji za sklapanje ugovora

 

do sklapanja ugovora ili isteka roka zastare za potraživanja proizašla iz neuspjelog sklapanja ugovora

korespondencija u obliku e-mailova

 

e-mail adresa, ime, drugi osobni podaci koje je subjekt obrade podataka dobrovoljno ustupio 

 

Članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR-a – legitiman interes voditelja obrade da obrađuje zahtjeve i korespondenciju koje je direktno uputio subjekt obrade podataka 

 

do kraja korespondencije ili prigovora subjekta obrade podataka

pružanje pristupa Web-stranici 

 

IP adresa

 

Članak 6. stavak 1. točka (b) GDPR-a – pravno ovlaštenje za obradu podataka nužnih za izvršenje ugovora

 

do isteka roka zastare za zahtjeve koji se odnose na pristup web-stranici

testiranje prometa na stranici

 

IP adresa, kolačići [kolačići alata trećih strana: Facebook Pixel, Linkedin, Google Analytics, Adwords, LiveChat, CallPage, Twitter; kolačić koji pohranjuje korisnikov kod za popust]

 

Članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR-a – privola subjekta obrade podataka

 

sve dok podaci više ne budu relevantni ili dok subjekt obrade podataka ne povuče privolu

zaštita od potraživanja, pokretanje potraživanja 

 

e-mail adresa, ime, drugi osobni podaci koje je subjekt obrade podataka dobrovoljno ustupio

 

Članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR-a – legitiman interes voditelja obrade u zaštiti od potraživanja i usmjeravanju potraživanja 

 

do isteka roka zastare za potraživanja koja se odnose na pristup web-stranici i korisnikove radnje na web-stranici, računatog od trenutka korisnikovog zadnjeg posjeta web-stranici 

snimanje napretka organiziranih tečajeva

 

slika

 

Članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR-a – legitiman interes voditelja obrade koji se sastoji u: i) poduzimanju marketinških aktivnosti; ii) razvijanju nastavnih materijala 

 

sve dok podaci više ne budu relevantni ili do prigovora subjekta obrade podataka 
2.2. U slučaju prijenosa osobnih podataka u treću zemlju, Pružatelj usluga provjerit će mjere zaštite koje je poduzeo primatelj podataka kako bi potvrdio da su sigurnost i integritet podataka osigurani od strane primatelja i da se prava subjekta obrade podataka poštuju u zemlji primatelja podataka. 

 

2.3. Pružatelj usluga vrši profiliranje u marketinške svrhe, tj. kako bi ponudio personaliziranu ponudu subjektu obrade podataka. Pružatelj usluga ne donosi automatizirane odluke na temelju obrađenih osobnih podataka. Subjekt obrade podataka ima pravo prigovora na profiliranje.   1. PRIMATELJI PODATAKA

 

3.1. Pružatelj usluga može sklopiti Ugovor o obradi osobnih podataka s trećim stranama: (i) pružateljima hosting usluga za Pružatelja usluga, (ii) pružateljima usluga instant poruka, (iii) tvrtkama koje pružaju tehničku podršku, (iv) pružateljima e-mail usluga, (v) odvjetničkim uredom, (vi) računovodstvenim uredom, a radi obavljanja određenih aktivnosti.

3.2. Osobni podaci koje je prikupio Pružatelj usluga mogu se dati na uvid sudovima, policijskim tijelima, vladinim tijelima ili ovlaštenim trećim stranama, na njihov zahtjev temeljem relevantnih zakonskih odredbi ili drugim osobama i subjektima – ako i u onoj mjeri u kojoj je Pružatelj usluga zakonski obvezan ili je to zakonski dopušteno.

 

3.3. Sukladno Ugovoru o obradi, treća strana koja obrađuje osobne podatke mora zajamčiti odgovarajuću razinu sigurnosti i povjerljivosti obrade osobnih podataka te može obrađivati osobne podatke preko drugog subjekta samo na temelju prethodno dane suglasnosti Pružatelja usluga. 

 

3.4. Pružatelj usluga ima pravo dijeljenja osobnih podataka Korisnika i Polaznika s Organizatorima. Svrha je takvog pristupa omogućiti Organizatorima sklapanje i izvršenje sklopljenog ugovora.

 

3.5. Svaki Organizator koji ima pristup osobnim podacima Korisnika i Polaznika obvezan je poduzeti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere sigurnosti kako bi zajamčio sigurnost i integritet podataka. Organizator je obvezan informirati Korisnike i Polaznike o zakonskoj osnovi, pravilima i svrsi obrade njihovih podataka, kao i o pravima koja, u vezi s obradom podataka, imaju na raspolaganju.

 

3.6. Osobni podaci mogu biti podijeljeni s trećom stranom, koja nije ovlaštena ovom Politikom privatnosti, samo uz prethodno danu suglasnost subjekta obrade podataka.  1. PRAVA SUBJEKTA OBRADE PODATAKA

 

Svaki subjekt obrade podataka ima pravo na: 

 

(a) brisanje osobnih podataka prikupljenih o njemu iz sustava koji pripada Pružatelju usluga, kao i iz baza podataka subjekata s kojima Pružatelj usluga surađuje ili je surađivao;

(b) ograničenje obrade podataka; 

(c) prijenos osobnih podataka koje je Pružatelj usluga prikupio, uključujući pravo na to da ih primi u strukturiranom obliku;

(d) upućivanje zahtjeva za pristup svojim podacima Pružatelju usluga i njihov ispravak;

(e) prigovor na obradu; 

(f) povlačenje privole dane Pružatelju usluga u bilo kojem trenutku bez utjecaja na zakonitost obrade prije povlačenja privole;

(g) podnošenje pritužbe nadležnom tijelu za zaštitu podataka – Agenciji za zaštitu osobnih podataka.   1. OSTALI PODACI

 

Pružatelj usluga može pohraniti http pretraživanja, stoga neke informacije mogu biti pohranjene u datotekama dnevnika poslužitelja, uključujući IP adresu računala s kojeg je zaprimljen zahtjev, naziv stranice subjekta obrade podataka – identifikacija putem http protokola, ako je moguća, datum i vrijeme registracije na web-stranici Pružatelja te primitka zahtjeva, broj bajtova koje je poslao poslužitelj, URL adresu stranice koju je subjekt obrade podataka prethodno posjetio ako je ušao na web-stranicu Pružatelja usluga preko druge poveznice, informacije o internetskom pregledniku, informacije o greškama koje su se dogodile tijekom http prijenosa. Pružatelj usluga može prikupljati datoteke dnevnika za vlastitu administraciju. Pristup informacijama imaju samo osobe ovlaštene za upravljanje informacijskim sustavom. Datoteke dnevnika mogu se analizirati u svrhu prikupljanja statistike o prometu na web-stranici Pružatelja usluga i greškama koje se događaju. Sažetak takvih informacija ne identificira pojedinca.
  1. SIGURNOST

 

6.1. Pružatelj usluga mora primijeniti tehničke i organizacijske mjere za zaštitu obrađenih osobnih podataka u skladu s opasnostima i kategorijom zaštićenih podataka te mora zaštititi tehničke i organizacijske podatke od brisanja ili pristupa od strane neovlaštenih osoba, obrade uz kršenje zakona te izmjene, gubitka, oštećenja ili uništenja. Prikupljeni osobni podaci pohranjuju se na sigurnom poslužitelju, a podaci su također zaštićeni i unutarnjim procedurama za obradu osobnih podataka i politikom o privatnosti podatka Pružatelja usluga. 

 

6.2.Pružatelj usluga također je implementirao odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere, kao što je pseudonimizacija, osmišljena radi učinkovite primjene načela zaštite podataka, ili kao što je minimizacija podataka, da bi se pružile nužne zaštitne mjere kojima se udovoljava zahtjevima GDPR-a tijekom obrade i zaštitila prava subjekata obrade podataka. 

 

6.3. Istovremeno, Pružatelj usluga upozorava da korištenje interneta i elektroničkih usluga može biti ugroženo ulaskom zlonamjernog softvera (malwarea) u ICT sustav i korisnikov uređaj, kao i neovlaštenim pristupom podacima, uključujući i osobne podatke, od trećih strana. Kako bi se ti rizici sveli na minimum, subjekt obrade podataka mora poduzeti odgovarajuće zaštitne tehničke mjere, npr. imati ažurirani antivirusni softver ili softver koji štiti njegov identitet na internetu. Kako biste dobili detaljne i profesionalne informacije o tome kako sačuvati sigurnost na internetu, Pružatelj usluga preporučuje konzultiranje subjekata specijaliziranih za taj tip IT usluga.   1. KOLAČIĆI

 

7.1.Da bi web-stranica pravilno funkcionirala, Pružatelj usluga koristi tehnologiju kolačića. Kolačići su paketi informacija pohranjeni na korisnikovom uređaju od strane Pružatelja usluga, koji obično sadrže informacije u skladu sa svrhom datoteke pomoću kojih korisnik pristupa web-stranici Pružatelja usluga – to su obično: adresa usluge, datum postavljanja, datum isteka, jedinstveni broj i dodatne informacije u skladu sa svrhom datoteke. 

 

7.2. Pružatelj usluga koristi dvije vrste kolačića: (a) kolačiće sesije, koji se trajno brišu kad završi sesija korisnikovog preglednika; (b) trajne kolačiće, koji ostaju na korisnikovom uređaju na kraju sesije preglednika sve dok ih se ne izbriše.

 

7.3. Nije moguće utvrditi identitet korisnika na temelju kolačića, bilo sesijskih, bilo trajnih. Mehanizam Kolačića ne dopušta prikupljanje bilo kakvih osobnih podataka.

 

7.4. Kolačići Pružatelja usluga sigurni su za uređaj pojedinog korisnika, poglavito ne dopuštaju ulazak u uređaj virusima ili drugom softveru.

 

7.5. Druge web-stranice ne mogu čitati datoteke koje je generirao direktno Pružatelj usluga. Vanjski poslužitelj može čitati Vanjske kolačiće (tj. Kolačiće koje su postavili subjekti koji surađuju s Pružateljem usluga). 

 

7.6. Korisnik može promijeniti svoje postavke kolačića u bilo kojem trenutku, određivanjem uvjeta za pohranjivanje kolačića u postavkama svog internetskog preglednika ili konfiguriranjem usluge. 

7.7. Prije svega, dotični korisnik može onemogućiti pohranjivanje Kolačića na svom uređaju u skladu s uputama proizvođača internetskog preglednika, no to može rezultirati nedostupnošću nekih ili svih funkcija na web-stranici Pružatelja. 

 

7.8. Korisnik također u bilo kojem trenutku može izbrisati kolačiće pohranjene na svom uređaju u skladu s uputama proizvođača internetskog preglednika.

 

7.9. Pružatelj usluga koristi svoje vlastite Kolačiće u sljedeće svrhe: za konfiguraciju web-stranice i prilagođavanje sadržaja stranica preferencijama ili ponašanju Korisnika; za analizu i proučavanje publike, broja klikova i puteva kroz web-stranicu da bi se poboljšali dizajn i organizacija sadržaja na web-stranici, vrijeme provedeno na stranici, broj i učestalost posjetitelja na web-stranici Pružatelja usluga.

 

7.10. Pružatelj usluga koristi Vanjske kolačiće u sljedeće svrhe:
- izradu (anonimnih) statistika koje omogućavaju optimizaciju funkcionalnosti Pružatelja usluga (Google Analytics)
- izradu statistike oglasa i grupa za ponovni marketing (Facebook Pixel, Twitter, Google Ads)
- omogućavanje chata za Korisnike (LiveChat)
- omogućavanje instant povratnih poziva za Korisnike (CallPage)

7.11. Detaljne informacije o upotrebi Kolačića dostupne su u postavkama internetskog preglednika koji koristi subjekt podataka. 

  1. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Datum stupanja na snagu Politike privatnosti: 1. kolovoza 2021. godine.

 

Programirajte svoju budućnost već danas!

Upišite se na tečaj

Naši partneri