Tečaj za učenike koji su položili tečaj "Uvod u programiranje pomoću jezika C # 1. i 2. stupanj", te tečaj "Izrada računalnih igara u programu Unity 1., 2. i 3. stupanj".

Škola programiranja u trajanju od 14 tjedana (svaki tjedan jedno predavanje). Početak predavanja: Listopad 2024. Upisi su u tijeku putem web stranice, kliknite na termini i upis i otvoriti će vam se termini kad će se tečaj održavati.

  • 14 predavanja (jednom tjedno)

  • 2 x 45 min (svako predavanje)

  • Maksimalan broj učenika (10)


pet rata po 60,00 €


Imate li pitanja?

Uvod

U ovom tečaju, učenici uče o vještinama hakiranja (programima za praćenje pritisnutih tipki, napadima, dohvatu lozinki) kako bi ih znali izbjeći. Također uče o vještinama izrade modernih stranica i interaktivnih elemenata izrade (HTML, CSS, JavaScript). Prikazuju se i sustavi upravljanja sadržajem CMS. Učenik izrađuje i objavljuje vlastitu web-stranicu. Naši internetski tečajevi NISU internetski seminari niti kratki tečajevi na Youtubeu! Tijekom naših predavanja putem Interneta, svaki će učenik moći vidjeti zaslon nastavnika, čuti o čemu nastavnik govori, a nastavnik će imati uvid u ono što učenik radi i o čemu govori (vidjet će zaslon svakog učenika). Svaki će učenik moći usmeno postaviti pitanje, a nastavnik će odgovoriti na svako pitanje i točno ukazati na konkretnu pogrešku i način na koji se ona može ispraviti.

Program tečaja

Uvod i osnovni pojmovi vezani uz hakiranje. Cmd - osnovne naredbe. Batch datoteke bat. Virus Overload Memory (Application Loader).
Social Engineering napad. Zip Bomb virus. Brisanje.
Pokretanje virusa u nevidljivom načinu. Učitavanje foldera virusa i učitavanje datoteka.
DOS i DDOS napadi (izvedeni pomoću cmd-a).
Stvaranje takozvanog Phishing napada - desktop aplikacija koja se pretvara da je druga aplikacija (na primjeru igre Tibia). Kviz.
Izrada web-stranice: HTML.
Izrada web-stranica: JavaScript, CSS.
Stvaranje takozvanog Phishing napada - web aplikacije koja se pretvara da je Facebook stranica za prijavu.
Anonimnost na Internetu, Deep Web, Proxy, VPN, Tor.
Kriptografija i kriptoanaliza. Šifre i hash-funkcije. Sigurnost lozinki i načini njihovog probijanja. Kviz.
Virtual Box. Instalacija Kali Linuxa i upoznavanje Linux naredbi, Prikupljanje informacija - upoznavanje alata koji se koriste za izviđanje.
Kali Linux - Probijanje lozinki - alati za probijanje lozinki.
Kali Linux - DDOS napadi izvedeni uz pomoć alata Kali Linux (Ettercap, Slowloris).
Izrada Keyloggera. Kviz.

Programirajte svoju budućnost već danas!

Upišite se na tečaj

Naši partneri