Škola programiranja u trajanju od 14 tjedana (svaki tjedan jedno predavanje). Početak predavanja: veljača/ožujak 2024. Možete se upisati u listu zainteresiranih putem web stranice, kliknite na termini i upis.

  • 14 predavanja (jednom tjedno)

  • 2 x 45 min (svako predavanje)


pet rata po 68,00 €


Imate li pitanja?

Uvod

Početak predavanja: veljača/ožujak 2024. Možete se upisati u listu zainteresiranih putem web stranice, kliknite na termini i upis. Tečaj, koji traje 2 stupnja, uvod je u pravo programiranje. Na primjeru modernog jezika C# koji je razvio Microsoft raspravlja se o njegovim osnovnim elementima. Nadalje, učenici se uče izradi web-stranica i osnovama sigurnog korištenja Interneta i hakiranja.

Program tečaja

Cilj je predavanja stvoriti prvi program pomoću jezika C # i upoznati se s okruženjem Visual Studio.
Cilj je predavanja predstaviti pojam varijabli i prikazati najčešće tipove varijabli.
Cilj je predavanja predstaviti pojam konstanti i prikazati najčešće korištene matematičke operacije.
Cilj je predavanja upoznati WinForms i predstaviti koncept projekcije.
Cilj je predavanja predstaviti matematičke i logičke operatore. Drugi je cilj predstaviti operatore inkrementa i dekrementa u jeziku C #.
Cilj je ovog predavanja predstaviti uvjetnu naredbu IF.
Ovo je predavanje nastavak na ono prethodno.
Cilj je predavanja predstaviti uvjetnu naredbu Switch.
Cilj je predavanja upoznati se s konceptom petlje.
Cilj je ovog predavanja dublje istražiti tematiku petlje.
Cilj je predavanja razgovarati o primjeni i uporabi nizova.
Cilj je predavanja predstaviti metode.
Cilj je predavanja dublje istražiti tematiku metoda.
Cilj je predavanja predstaviti platformu App Inventor i prikazati mogućnosti pokretanja programa na telefonu. Izrada prvog grafičkog dizajna.

Programirajte svoju budućnost već danas!

Upišite se na tečaj

Naši partneri